• 18.07.2017
  • Паскалевата къща

Клуб „Млад краевед” - отдел "Краезнание, 10.30 часа. Вход свободен.