• 13.07.2017
  • Галерия „Форум”

 Юбилейна изложба на Валентин Кузминов, 17:30 часа. Вход свободен.