• 11.07.2017
  • ДКТ „Иван Димов“

Клуб „Млад краевед” -   отдел "Краезнание" , 10.30 часа. Вход свободен.