• 06.06.2017
  • РБ „Хр. Смирненски“

 „Обичам България”- изложба от детски рисунки на  школата   „Пастело”  - 18.00 часа