• 18.05.2017
  • ОП „Младежки център“

25 годишен юбилей на театралната школа на Младежки център - 18.30 часа.