• 12.05.2017
  • РБ „Хр. Смирненски“

Премиера на книгата „Ехо от бурята“ на Стойко Черкезов - 17.30 часа.