• 11.05.2017
  • пл. „Свобода“

Образованието на открито  - представяне на образователните институции в община Хасково  - 11.00 часа.