• 10.05.2017
  • ОНЧ „Заря“

„Грамофонът“ -  авторски концерт - спектакъл на Виктор Калев - 19.00 часа.