• 10.05.2017
  • РБ „Хр. Смирненски“

Представяне на книгата „Кристалният цвят“ и среща разговор с автора й десетокласничката  Славея Захариева - 15.00 часа.