• 09.05.2017
  • РБ „Хр. Смирненски“

Представяне на книгата  „Докосвания” на проф.  Симеон Хаджикосев - 17.00 часа.