• 09.05.2017
  • РБ „Хр. Смирненски“

Представяне на  книгата „Кой светна луната”  и среща с автора Мая Бойчева - 10.30 часа.