• 20.04.2017
  • РБ „Хр. Смирненски“

Среща разговор на дебютантите с журито на националния конкурс „Южна пролет“ 2017 - 11.00 часа