• 07.04.2017
  • пл.Общински

Инициатива „Център здраве“ 

от 11.00 ч. до 14.00 ч.- дървени къщички,  пл.Общински