• 29.04.2017
  • пл. „Свобода“

Международен ден на астрономията - наблюдения на открито   - 20.00 часа.