• 21.04.2017
  • ОП „Младежки център“

„Ден на земята“ - детски празник с ученици и засаждане на борчета в градинката пред Младежки център (Екоклуб към центъра  и ПИЦНВ) - 13.30 ч.