• 20.04.2017
  • ОП „Младежки център“

Гостоприемница на дебютантите от „Южна пролет“

ОП „Младежки център“- голяма зала; фоайе, 15.00 ч.