• 18.04.2017
  • ФСГ „Атанас Буров“

Ден на доброто и милосърдието - акция на доброволците към ПИЦНВ и ученици от ФСГ  „Атанас Буров“ - 14.00 ч.