• 22.03.2017
  • Галерия „Форум”

Откриване на изложба на Роман Гуманюк - 17.30 часа.