• 13.05.2017 - 14.05.2017
  • Писта „Хасково“

Втори кръг от Републикански шампионат на затворен маршрут – Писта „Хасково“ - Автомобилизъм.