• 20.10.2017 - 22.10.2017
  • ДКТ „Иван Димов“

Международен конкурс за цигулари и 42-ри Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“