• 03.06.2017 - 04.06.2017
  • ОНЧ „Заря“

XVI Национален конкурс – фестивал на старата градска песен и шлагер  „С песните на Ари“