• 01.03.2017
  • пл. „Свобода“

Баба Марта и Ден на  самодееца - концерт на самодейни състави от читалищата в община Хасково - 11.30 часа