Гергана Киримова

Гергана Киримова

директор дирекция

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Правно-нормативно обслужване"

Пламен Лечев Началник отдел ПНО пл.Общински 1 038 603311
Валентина Василева ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603334
Юлия Динкова секретар МКБППМН КБУ, 4 ет. 038 603445
Андрей Делиев Гл.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335
Димитър Митрев ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335

Звено "Контрол, обществен ред и законност"

Иванка Малянова гл.спец."Разрш.реж.регистр." пл.Общински 1 038 603340
Николай Симеонов гл.експерт "Еко контрол и регулаторен режим" 038 603344

сектор "Човешки ресурси"

Гергана Иванова гл.експерт "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603321
Пенка Георгиева гл. експ. "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603489

звено "Административно и техническо обслужване на Общински съвет"

Магдалена Петрова гл.спец."Адм. и инф.обсл." пл.Общински 1 038 603309

отдел "Администрация"

Красимира Митева гл.експерт "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Диана Иванова гл.експерт "Протокол и връзки с обществеността" пл.Общински 1 038 603310
Милена Димова гл.специалист "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Кеворк Хачерян ст.специалист "Размн.база" пл.Общински 1 038 603324
Ася Георгиева мл.експерт "Охрана на труда" пл.Общински 1 038 603426
Латю Пехливанов гл.специалист "Транспорт" пл.Общински 1 038 603322
Венка Вълчева гл.специалист "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Христинка Железанова ст.специалист "Деловодство" пл.Общински 1, касов салон 038 603414
Петя Христозова гл.специалист "Архив" Общ.данъчна дирекция 038 603442
Анелия Манолова техн.сътрудник секретар пл.Общински 1 038 603421
Станка Севова изпълнител домакин пл.Общински 1 038 603312
Янка Станева гл.специалист "Архив" Общ.данъчна дирекция 038 603422

сектор "Информационно обслужване"

Николай Александров гл.експерт ИО пл.Общински 1 038 603323
Недялко Марков гл.експерт ИО пл.Общински 1 038 603315
Христина Педева гл.експерт ИО Архитектура 038 603314
Кирил Илиев гл.експерт ИО пл.Общински 1 038603463

Изпрати съобщение до служител