Диана Маринова

Диана Маринова

Ръководител на звено

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

Звено "Вътрешен одит"

Еленка Иванова ст. вътрешен одитор пл.Общински 1 038 603433
Диана Маринова Ръководител на звено пл.Общински 1 038 603433

Изпрати съобщение до служител