Жана Райкова

Жана Райкова

Ръководител на звено

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

Звено "Финансов контрол"

Жана Райкова Ръководител на звено пл.Общински 1 038 603337
Данка Янева гл.специалист "Финансов контрол" пл.Общински 1 038 603338
Ваня Петкова ст. експерт "Фин. контрол" пл.Общински 1 038 603338

Изпрати съобщение до служител