Димитър Иванов

Димитър Иванов

началник отдел "Отчитане на приходи и обслужване на данъкоплатци"

ул. Александър Стамболийски 2

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Отчитане на приходите и обслужване на данъкоплатци"

Димитър Иванов началник отдел "Отчитане на приходи и обслужване на данъкоплатци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603470
Ана Николова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 478
Надежда Попова ст.експерт "Патент" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 477
Саша Иванова ст.експерт "Патент" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 465
Атанас Марчев гл.инспектор, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603 487
Апостол Мутафов гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 471
Мария Ангелова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603465
Янко Божиков ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603 467
Димитрия Дахова ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603 487
Димитринка Атанасова ст.специалист "Връчител" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 408
Тодорка Жекова деловодител архивар ул. Александър Стамболийски 2 038 603 464
Валентин Василев гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603477
Росица Чакърова-Кутелова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 478
Станка Тодорова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603471
Сийка Николова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 478

Изпрати съобщение до служител