Отдел "Строителство, инвестиции и инфраструктура" планира, организира и контролира дейности във връзка с осъществяване на инвестиционната политика на Община Хасково в сферата на строителството /в т.ч. ново строителство, реконструкции, основни и текущи ремонти/; на енергетиката и по отношение на енергоснабдителните и електронните съобщителни мрежи и съоръжения; на водоснабдителната и канализационна инфраструктура; на транспортната инфраструктура, уличните мрежи и съоръжения.

Даяна Добрикова

Даяна Добрикова

началник отдел "Строителство, инвестиции и инфраструктура"

ул. Михаил Минчев 3

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Строителство, инвестиции и инфраструктура"

Даяна Добрикова началник отдел "Строителство, инвестиции и инфраструктура" ул. Михаил Минчев 3 038 603371
Лена Вангелова гл.експерт ВиК ул. Михаил Минчев 3 038 603462
Тони Пасев гл.експерт "Инвестиции" ул. Михаил Минчев 3 038 603364
Лора Чучулева гл.експерт "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603375
Михаила Димчева гл.специалист "Комуникации" ул. Михаил Минчев 3 038 603376
Красимир Герджиков гл.експерт ВиК ул. Михаил Минчев 3 038 603462
Златка Димитрова гл.специалист "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603378
Валери Милков гл.експерт "Енергетика" ул. Михаил Минчев 3 038 603376
Венцислава Антонова гл.експерт "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603375
Стилян Парапанов гл. експерт ОВ ул. Михаил Минчев 3 038 603364

Изпрати съобщение до служител