Дирекция „Архитектура, градоустройство и кадастър“ извършва административно-технически услуги свързани с:

  • създаване, прилагане и изменение на ПУП, на плановете на подземната инфраструктура и на кадастралните планове
  • упражняване на контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа;
  • разрешаване на строителството на територията на Община Хасково
  • издаване на скици, справки и удостоверения (по чл. 54а от ЗКИР адреси, идентичност, търпимост и др.) издаване на разрешения за поставяне
  • осъществяване на инвестиционната политика на Община Хасково в сферата на строителството, енергетиката, съобщенията и водоснабдяването и транспортната инфраструктура.

Драгомир Колев

Драгомир Колев

директор дирекция

ул. Михаил Минчев 3

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Контрол по ЗУТ"

Ивомир Орлов началник отдел "Контрол по ЗУТ" ул. Михаил Минчев 3 038 603353
Ивелина Атанасова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603357
Васил Стефанов гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603411
Емилиян Стоицов гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603411
Недялка Пасева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603359
Таня Еленкова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603359
Владимир Стайков гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603357
Елена Стефанова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603354

отдел "Строителство, инвестиции и инфраструктура"

Даяна Добрикова началник отдел "Строителство, инвестиции и инфраструктура" ул. Михаил Минчев 3 038 603371
Лена Вангелова гл.експерт ВиК ул. Михаил Минчев 3 038 603462
Тони Пасев гл.експерт "Инвестиции" ул. Михаил Минчев 3 038 603364
Лора Чучулева гл.експерт "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603375
Михаила Димчева гл.специалист "Комуникации" ул. Михаил Минчев 3 038 603376
Красимир Герджиков гл.експерт ВиК ул. Михаил Минчев 3 038 603462
Златка Димитрова гл.специалист "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603378
Валери Милков гл.експерт "Енергетика" ул. Михаил Минчев 3 038 603376
Венцислава Антонова гл.експерт "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603375
Стилян Парапанов гл. експерт ОВ ул. Михаил Минчев 3 038 603364

отдел "Архитектура, градоустройство и кадастър"

Юлияна Ангелова началник отдел "Архитектура, градоустройство и кадастър" ул. Михаил Минчев 3 038 603372
Николина Митева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423
Станимира Недева гл. експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423
Росица Георгиева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603362
Ганка Манолова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603367
Катя Борисова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603366
Антония Дечева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603362
Ваня Вълкова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603358
Даниела Костова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603412
Дарина Колева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603488
Спаска Пеева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603355
Гергана Карастайкова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603358
Лиляна Попова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603355
Милка Кирякова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603356
Емил Мишев гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603368
Красимира Русева гл. специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603369
Павла Тончева гл. експерт
Анжелика Рашева гл. експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423
Ивана Димитрова мл. експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423
арх. Катя Маджарова-Шамлиева гл. експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423
Гергана Христова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603368
Виолета Зафирова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603369

Изпрати съобщение до служител