Гергана Киримова

Гергана Киримова

директор дирекция

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

сектор "Човешки ресурси"

Гергана Иванова гл.експерт "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603321
Пенка Георгиева гл. експ. "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603489

Изпрати съобщение до служител