Сектор "Информационно Обслужване"

  • Организира дейността по прилагане на информационни, комуникационни и управленски технологии в Община Хасково.
  • Извършва софтуерна и хардуерна поддръжка на компютрите в Община Хасково и архивира на базите данни. 

Гергана Киримова

Гергана Киримова

директор дирекция

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

сектор "Информационно обслужване"

Николай Александров гл.експерт ИО пл.Общински 1 038 603323
Недялко Марков гл.експерт ИО пл.Общински 1 038 603315
Христина Педева гл.експерт ИО Архитектура 038 603314
Кирил Илиев гл.експерт ИО пл.Общински 1 038603463

Изпрати съобщение до служител