Сектор "Информационни технологии"

  • Организира дейността по прилагане на информационни, комуникационни и управленски технологии в Община Хасково.
  • Извършва софтуерна и хардуерна поддръжка на компютрите в Община Хасково и архивира на базите данни. 

Гергана Киримова

Гергана Киримова

Директор дирекция

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

сектор "Информационни технологии"

Кирил Илиев гл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603448
Николай Александров гл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603323
Недялко Марков гл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603315
Христина Педева гл.експерт "ИТ" Архитектура 038 603314
Мариана Атанасова гл.експерт "ИТ" ул. Александър Стамболийски 2 038 603463

Изпрати съобщение до служител