Община Хасково, пл. "Общински" №1, Хасково 6300
Телефон: (038) 603300
Факс: (038) 664110
e-mail: kmet@haskovo.bg

Виж всички контакти


Общинска администрация

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон e-mail адрес

Кмет

Добри Беливанов Кмет на община Хасково Община Хасково пл."Общински"1 Хасково 6300 038 603300 kmet@haskovo.bg

Заместник-кметове

Велин Балкански Заместник-кмет пл.Общински 1 038 603421 balkanski@haskovo.bg
Милена Трендафилова Заместник-кмет пл.Общински 1 038 603421 zamkmet@haskovo.bg
Евгени Консулов Заместник-кмет пл.Общински 1 038 603421 zam.kmet@haskovo.bg

Секретар

Биляна Димитрова Секретар пл.Общински 1 038 603302 sekretar@haskovo.bg

Главен архитект

Деляна Панайотова Главен архитект Архитектура 038603308 glarh@haskovo.bg

Звено "Финансов контрол"

Данка Янева гл.специалист "Финансов контрол" пл.Общински 1 038 603338 d_yaneva@haskovo.bg
Ваня Петкова ст. експерт "Фин. контрол" пл.Общински 1 038 603338 v_petkova@haskovo.bg

Звено "Вътрешен одит"

Еленка Иванова ст. вътрешен одитор пл.Общински 1 038 603433
Диана Маринова Ръководител на звено пл.Общински 1 038 603433 odit@haskovo.bg

Звено "ОМП и сигурност на информацията"

Атанаска Момчилова специалист пл.Общински 1 038 603406
Румен Атанасов гл.експерт ОМП пл.Общински 1 038 603405 iss@haskovo.bg

Дирекция "Администрация и правно-нормативно обслужване"

Гергана Киримова директор дирекция пл.Общински 1 038 603333 diradmin@haskovo.bg

отдел "Администрация"

Анелия Манолова техн.сътрудник секретар пл.Общински 1 038 603421 municipality@haskovo.bg
Ася Георгиева мл.експерт "Охрана на труда" пл.Общински 1 038 603426 ohrana_na_truda@haskovo.bg
Милена Димова гл.специалист "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Станка Севова изпълнител домакин пл.Общински 1 038 603312
Христинка Железанова ст.специалист "Деловодство" пл.Общински 1, касов салон 038 603414
Кеворк Хачерян ст.специалист "Размн.база" пл.Общински 1 038 603324
Венка Вълчева гл.специалист "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Латю Пехливанов гл.специалист "Транспорт" пл.Общински 1 038 603322
Янка Станева гл.специалист "Архив" Общ.данъчна дирекция 038 603422
Диана Иванова гл.експерт "Протокол и връзки с обществеността" пл.Общински 1 038 603310
Петя Христозова гл.специалист "Архив" Общ.данъчна дирекция 038 603442
Красимира Митева гл.експерт "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319 delovodstvo@haskovo.bg

отдел "Правно-нормативно обслужване"

Пламен Лечев Началник отдел ПНО пл.Общински 1 038 603311 dirpno@haskovo.bg
Юлия Динкова секретар МКБППМН КБУ, 4 ет. 038 603445
Димитър Митрев ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335
Андрей Делиев Гл.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335 a_deliev@haskovo.bg
Валентина Василева ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603334

звено "Административно и техническо обслужване на Общински съвет"

Магдалена Петрова гл.спец."Адм. и инф.обсл." пл.Общински 1 038 603309 magdalena.petrova@haskovo.bg

Звено "Контрол, обществен ред и законност"

Николай Симеонов гл.експерт "Еко контрол и регулаторен режим" 038 603344 nkkorz@haskovo.bg
Иванка Малянова гл.спец."Разрш.реж.регистр." пл.Общински 1 038 603340

сектор "Информационно обслужване"

Николай Александров гл.експерт ИО пл.Общински 1 038 603323 nikolay@haskovo.bg
Кирил Илиев гл.експерт ИО пл.Общински 1 038603463 kiril_ili@haskovo.bg
Недялко Марков гл.експерт ИО пл.Общински 1 038 603315 sysadmin@haskovo.bg
Христина Педева гл.експерт ИО Архитектура 038 603314 io-pedeva@haskovo.bg

сектор "Човешки ресурси"

Гергана Иванова гл.експерт "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603321 Gergana@haskovo.bg
Пенка Георгиева гл. експ. "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603489

Дирекция "Финансово-счетоводни дейности и бюджет"

Тодорка Стоянова Главен счетоводител пл.Общински 1 038 603336 glschet@haskovo.bg
Росица Гаргова директор дирекция пл.Общински 1 038 603342 dirfsd@haskovo.bg

отдел "Бюджет"

Диана Вълева ст.експерт "Бюджет образование" пл.Общински 1 038 603449
Кирилка Дечева ст.експерт "Бюджет" пл.Общински 1 038 603449
Радослав Ванчев гл.експерт "Бюджет" пл.Общински 1 038 603352 budget@haskovo.bg

отдел "Счетоводство"

Петя Колева гл.спец.-счетоводител пл.Общински 1 038 603352 p.koleva@haskovo.bg
Диана Илиева ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603348
Танка Янкова гл.спец.счетоводител-касиер пл.Общински 1 038 603349
Деляна Иванова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603345
Росица Георгиева гл.спец.-счетоводител пл.Общински 1 038 603347
Екатерина Ангелова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603348

отдел "Счетоводство и други дейности"

Тошко Иванов гл.експерт ТРЗ пл.Общински 1 038 603346 trz@haskovo.bg
Светлана Маджарова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603 485
Славка Миткова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603345

Дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции"

Драгомир Колев директор дирекция ул. Михаил Минчев 3 038 603363 diragsi@haskovo.bg

отдел "Архитектура, градоустройство и кадастър"

Юлияна Ангелова началник отдел "Архитектура, градоустройство и кадастър" ул. Михаил Минчев 3 038 603372 nkagk@haskovo.bg
Антония Дечева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603362
арх. Катя Маджарова-Шамлиева гл. експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423 kmadjarova@haskovo.bg
Ивана Димитрова мл. експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423 idimitrova@haskovo.bg
Анжелика Рашева гл. експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423 arasheva@haskovo.bg
Павла Тончева гл. експерт
Красимира Русева гл. специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603369
Гергана Христова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603368
Виолета Зафирова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603369
Николина Митева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423 nmiteva@haskovo.ng
Емил Мишев гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603368
Милка Кирякова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603356 mkiriakova@haskovo.bg
Лиляна Попова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603355 lpopova@haskovo.bg
Станимира Недева гл. експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423
Гергана Карастайкова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603358
Спаска Пеева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603355 speeva@haskovo.bg
Росица Георгиева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603362
Ганка Манолова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603367
Катя Борисова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603366
Ваня Вълкова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603358
Даниела Костова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603412 ggs@haskovo.bg
Дарина Колева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603488

отдел "Строителство, инвестиции и инфраструктура"

Даяна Добрикова началник отдел "Строителство, инвестиции и инфраструктура" ул. Михаил Минчев 3 038 603371 nkstr@haskovo.bg
Красимир Герджиков гл.експерт ВиК ул. Михаил Минчев 3 038 603462
Венцислава Антонова гл.експерт "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603375 vs2@haskovo.bg
Стилян Парапанов гл. експерт ОВ ул. Михаил Минчев 3 038 603364 ov@haskovo.bg
Валери Милков гл.експерт "Енергетика" ул. Михаил Минчев 3 038 603376 elektro@haskovo.bg
Тони Пасев гл.експерт "Инвестиции" ул. Михаил Минчев 3 038 603364 invest@haskovo.bg
Златка Димитрова гл.специалист "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603378 vs3@haskovo.bg
Лена Вангелова гл.експерт ВиК ул. Михаил Минчев 3 038 603462 vik2@haskovo.bg
Михаила Димчева гл.специалист "Комуникации" ул. Михаил Минчев 3 038 603376 komunikacii@haskovo.bg
Лора Чучулева гл.експерт "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603375 vs1@haskovo.bg

отдел "Контрол по ЗУТ"

Ивомир Орлов началник отдел "Контрол по ЗУТ" ул. Михаил Минчев 3 038 603353 nkrrs@haskovo.bg
Владимир Стайков гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603357
Васил Стефанов гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603411
Таня Еленкова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603359
Емилиян Стоицов гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603411
Недялка Пасева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603359
Елена Стефанова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603354
Ивелина Атанасова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603357

Дирекция "Европейски и национални програми и проекти и екология"

Надежда Иванова директор дирекция Площад Общински №1 038 603447 projects_hv@haskovo.bg

отдел "Европейски и национални програми и проекти"

Теодора Пехливанова началник отдел "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603447 projects_hv@haskovo.bg
Росица Ангелова гл. експерт "ЕНПП" пл. Общински 1 038 603429 r_angelova@haskovo.bg
Стоян Арабаджиев гл. експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603428 sarabadjiev@haskovo.bg
Венцислава Запрянова гл.експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603429 v_zapryanova@haskovo.bg
Валентин Спенджаров ст. експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603393 v_spendjarov@haskovo.bg
Гергана Камбурова мл.експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603393 g_kamburova@haskovo.bg

отдел "Екология"

Венета Тенчева началник отдел „Екология” ул. Михаил Минчев 3 038 603373 nseko@haskovo.bg
Любомир Георгиев гл.експерт "Управление на отпадъците" ул. Михаил Минчев 3 038 603370 lubomir.georgiev@haskovo.bg
Живко Желев гл.експерт "Чистота" ул. Михаил Минчев 3 038 603370
Росица Павлова гл.експерт "Опазване на околната среда" ул. Михаил Минчев 3 038 603374
Силвена Делчева гл.експерт "Чистота" ул. Михаил Минчев 3 038 603374
Миленка Лавчева гл.експерт "Биоразнообразие" ул. Михаил Минчев 3 038 603370

Дирекция "Икономика и стопански дейности, управление на общинска собственост"

Янко Петев директор дирекция пл.Общински 1 038 603390 y_petev@haskovo.bg

отдел "Разпореждане с общинска собственост"

Деница Панайотова началник отдел"Разпореждане с общинска собственост" пл.Общински 1 038 603382 dpanayotova@haskovo.bg
Наташа Динова ст.специалист "Жилищна политика" пл.Общински 1 038 603 388 natasha.dinova@haskovo.bg
Ивелина Милева гл.експерт "Разпореждане с ОС пл.Общински 1 038 603386 i_mileva@haskovo.bg
Галина Савова мл.експерт "Жилищна политика" пл.Общински 1 038 603388
Станка Трендафилова ст.специалист "Управление на ОС" пл.Общински 1 038 603387
Донка Войникова гл.специалист "Актуване и надзор" пл.Общински 1 038 603386

отдел "Наеми, категоризация и защита на потребителите"

Мария Русева началник отдел "Наеми, категоризация и защита на потребителите" пл.Общински 1 038 603 484 m_ruseva@haskovo.bg
Веселин Иванов мл.експерт "Защита на потребителите" пл.Общински 1 038 603 383
Донка Петкова мл.експерт "Лицензи и разрешителни" пл.Общински 1 038 603 381 d_petkova@haskovo.bg
Мартин Александров гл.експерт "Защита на потребителите" пл.Общински 1 038 603383
Оля Георгиева мл.експерт "У-е и разпор.зем.земи" пл.Общински 1 038 603 381 o_georgieva@haskovo.bg
Георги Захариев гл.експерт "Селско стопанство" пл.Общински 1 038 603383
Йонка Велкова гл.експерт "Категоризации" пл.Общински 1 038 603384 tourism@haskovo.bg

Дирекция "Хуманитарни дейности и обслужване на населението"

Златка Караджова директор дирекция ХДОН пл.Общински 1, стая 410 038 603 490 karadjova@haskovo.bg

отдел "Образование, култура, младежки дейности и спорт"

Светла Табакова началник отдел ОКМДС пл.Общински 1, стая 411 038 603461 stabakova@haskovo.bg
Агавни Тахмезян гл. експерт "Детски градини" пл.Общински 1, стая 412 038 603392 det_grad@haskovo.bg
Венета Въжарска гл.експерт "Култура" пл.Общински 1, стая 413 038 603391 culture1_haskovo@abv.bg
Катя Терзиева гл.експерт "Образование" пл.Общински 1, стая 412 038 603434
Мирослава Атанасова гл.експерт "Младежки дейности" пл.Общински 1, стая 413 038 603 459 miroslava@haskovo.bg
Деян Александров мл.експерт "Спортни дейности" пл.Общински 1, стая 407 038 603426 sport@haskovo.bg

отдел "Здравеопазване и социални дейности"

Емилия Стефанова началник отдел "Здравеопазване и социални дейности" пл.Общински 1, стая 425 038 603324 emilia@haskovo.bg
Красимира Христова специалист "Соц.дейности" пл.Общински 1, стая 415 038 603395
Теодора Иванова гл. експерт "Соц. дейности" пл.Общински 1 038 603446 t.ivanova@haskovo.bg
Кремена Кондова гл.експерт "Здравеопазване" пл.Общински 1, стая 415 038 603 445
Десислава Стоянова гл.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1, стая 414 038 603396

отдел "ГРАОН"

Дора Димитрова началник отдел ГРАОН пл.Общински 1, стая 212 038 603 400 graon_dd@haskovo.bg
Иванка Христова гл.специалист "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 213 038 603399 ivanka.hristova@haskovo.bg
Петя Чилова гл.специалист ГРАОН пл.Общински 1, стая 210 038 603401
Алейдин Али гл.специалист ГРАОН пл.Общински 1, стая 211 038 603 402 graon_aleydin@haskovo.bg
Чавдар Оцетаров гл.специалист "Тъжни ритуали" пл.Общински 1, стая 210 038 603404 chavdar.otsetarov@haskovo.bg
Златка Кузева гл.специалист "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 211 038 603402 zlatka.kuzeva@haskovo.bg
Даниела Жекова гл.специалист ГРАОН пл.Общински 1, ст.209 038 603403; 038 603481
Нанка Кузева ст.експерт "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 213 038 603399 graon@haskovo.bg
Диляна Георгиева гл.специалист "Радостни ритуали" пл.Общински 1,стая 210 038 603397
Илияна Илчева гл.специалист "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 209 038 603403; 038 603481 ilijana.ilcheva@haskovo.bg
Севинч Караджа-Бекир гл.специалист "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 211 038 603402 sevinch.karadzha-bekir@haskovo.bg
Галя Колева гл.специалист "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 210 038 603401 graon14@haskovo.bg
Катя Тодорова гл.специалист "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 214 038 603397 graon22@haskovo.bg

Дирекция "Общинска данъчна дирекция"

Румен Тинчев директор дирекция ул. Александър Стамболийски 2 038 603460 dirodd@haskovo.bg

отдел "Отчитане на приходите и обслужване на данъкоплатци"

Димитър Иванов началник отдел "Отчитане на приходи и обслужване на данъкоплатци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603470 nkprihodi@haskovo.bg
Ана Николова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 478 ins-home6@haskovo.bg
Росица Чакърова-Кутелова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 478 ins-home7@haskovo.bg
Надежда Попова ст.експерт "Патент" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 477
Саша Иванова ст.експерт "Патент" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 465 ins-patent@haskovo.bg
Валентин Василев гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603477 ins-home3@haskovo.bg
Тодорка Жекова деловодител архивар ул. Александър Стамболийски 2 038 603 464
Димитринка Атанасова ст.специалист "Връчител" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 408
Димитрия Дахова ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603 487
Янко Божиков ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603 467
Сийка Николова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 478 ins-home2@haskovo.bg
Мария Ангелова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603465 ins-home5@haskovo.bg
Станка Тодорова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603471 ins-home1@haskovo.bg
Атанас Марчев гл.инспектор, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603 487 ins-mps@haskovo.bg
Апостол Мутафов гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 471 ins-home4@haskovo.bg

отдел "Контрол и събиране на местни данъци и такси"

Олга Ванчева началник отдел "Контрол и събиране на местни данъци и такси" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 469 nk-public-enforcement@haskovo.bg
Дора Моллова-Кьосева ст.експерт пл.Общински 1 038 603475
Нела Канева ст.специалист пл.Общински 1 038 603474
Милена Тодорова гл.публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 603316 public-enforcement@haskovo.bg
Мариета Желева ст.публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 604 408 pub.izp4@haskovo.bg
Живко Попов публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 603 408 pup.izp2@haskovo.bg
Златка Генева ст.експерт ул. Александър Стамболийски 2 038 603 466 nkprihod@haskovo.bg
Християна Грозева ст.специалист-счетоводител ул. Александър Стамболийски 2 038 603 464 schet-odd@haskovo.bg
Стефка Колчева ст.спец.-касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 472
Ангелина Пенева ст.спец.-касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 472
Татяна Севова ст.спец.-касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 351
Мария Димитрова ст.експерт пл.Общински 1 038 603 350 ksmdt@haskovo.bg
Таня Иванова ст.експерт пл.Общински 1 038 603472
Лидия Вакрилова ст.експерт пл.Общински 1 038 603351
Христина Костадинова ст.експерт пл.Общински 1 038 603350
Янка Карагьозова ст.специалист пл.Общински 1 038 603351
Даниела Иванова ст.спец-касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 466
Нина Георгиева ст.специалист-счетоводител ул. Александър Стамболийски 2 038 603 464 schet-odd@haskovo.bg

Кметове на кметства

Ангел Михайлов Кмет с.Мандра 03741/2220, 0885897719 mandra@haskovo.bg
Славчо Райков Кмет с.Стамболийски 03725/2220, 0885897723 stamboliyski@haskovo.bg
Георги Георгиев Кмет с.Орлово 03708/2220, 0885897722 orlovo@haskovo.bg
Руси Колев Кмет с.Елена 03701/2220, 0885897710 elena@haskovo.bg
Георги Георгиев Кмет с.Долно Войводино 03719/2220, 0885897734 dolno_voyvodovo@haskovo.bg
Бейнур Кадир Кмет с.Козлец 037424/220, 0885897714 kozlets@haskovo.bg
Младен Марчев Кмет с.Конуш 03717/2220, 0885897715 konush@haskovo.bg
Веселин Хаджиев Кмет с.Корен 03729/2380, 0885897716 koren@haskovo.bg
Михаил Михайлов Кмет с.Малево 03712/2220, 0885897718 malevo@haskovo.bg
Нежби Халил Кмет с.Долно Големанци 037423/220, 0885897709 dolno_golemantsi@haskovo.bg
Сезгин Рашид Кмет с.Зорница 037424/360, 0885897711 zornitsa@haskovo.bg
Тодор Тодоров Кмет с.Динево 03713/2220, 0885897707 dinevo@haskovo.bg
Недялко Петков Кмет с.Маслиново 03719/2325, 0885897720 maslinovo@haskovo.bg
Ангел Благоев Кмет с.Подкрепа 037420/220, 0885897728 podkrepa@haskovo.bg
Джанил Юсеин Кмет с.Гълъбец 03742/4280, 0885897706 galabets@haskovo.bg
Иляз Дурамаджъ Кмет с.Големанци 03742/3211, 0885897705 golemantsi@haskovo.bg
Стойко Кехайов Кмет с.Манастир 03719/2214, 0885897731 manastir@haskovo.bg
Николай Колев Кмет с.Николово 03707/2220, 0885897732 nikolovo@haskovo.bg
Гого Младенов Кмет с.Горно Войводино 03719/2354, 0885897708 gorno_voyvodovo@haskovo.bg
Иван Христов Кмет с.Гарваново 03749/2220, 0885897704 garvanovo@haskovo.bg
Атанас Атанасов Кмет с.Въгларово 03705/2220, 0885897703 vaglarovo@haskovo.bg
Надежда Добрева Кмет с.Александрово 03710/2620, 0885897700 aleksandrovo@haskovo.bg
Стойчо Стоев Кмет с.Криво поле 03729/2220, 0877 310 691 krivo_pole@haskovo.bg
Илями Бефа Кмет с.Войводово 03718/2220, 0885897702 voyvodovo@haskovo.bg
Венцислав Вълев Кмет с.Нова Надежда 03727/2220, 0885897721 nova_nadezhda@haskovo.bg
Делчо Митев Кмет с.Брягово 03704/2220, 0885897701 bryagovo@haskovo.bg
Юри Борисов Кмет с.Широка поляна 03707/2360, 0885897727 shiroka_polyana@haskovo.bg
Маргарита Атанасова Кмет с.Родопи 03704/2382, 0885897733 rodopi@haskovo.bg
Иван Славилов Кмет с.Книжовник 03719/2220, 0885897713 knizhovnik@haskovo.bg
Красимир Бойчев Кмет с.Тракиец 03700/2220, 0885897724 trakiets@haskovo.bg
Хайрула Хайрула Кмет с.Текето 03700/2214, 0885897725 teketo@haskovo.bg
Деян Ванчев Кмет с.Узунджово 03710/2220, 0885897726 uzundzhovo@haskovo.bg
Пеню Пенев Кмет с.Стойково 03713/2334, 0885897729 stoykovo@haskovo.bg
Евгений Трендафилов Кмет с.Клокотница 03726/2299, 0885897712 klokotnitsa@haskovo.bg

Кметски районни наместници

Боян Бойдев Кметски наместник с.Любеново 03713/2336, 0885897729 lyubenovo@haskovo.bg