Удължен срок за прием на документи за длъжността "Приложен специалист"

Срокът заприем на документи за длъжността Приложен специалист към Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект Шанс в дома е удължен....

Експерти от Областен информационен център – Хасково ще посетят общините Ивайловград, Любимец и Харманли

Областен информационен център На 23.03.2017 г. експерти от Областен информационен център Хасково ще посетят общините Ивайловград, Любимец и Харманли, където ще проведат срещи с представители на образователните институции. Целта е да се подготви провеждане на публични информационни събития с млади хора за запознаване с актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти на младите хора, честването на трите годишнини, отбелязвани от мрежата от...

Експерти от Областен информационен център – Хасково ще посетят общините Минерални бани, Стамболово и Маджарово,

Областен информационен център На 21.03.2017 г. експерти от Областен информационен център Хасково ще посетят общините Минерални бани, Стамболово и Маджарово, където ще проведат срещи с представители на образователните институции. Целта е да се подготви провеждане на публични информационни събития с млади хора за запознаване с актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти на младите хора, честването на трите годишнини, отбелязвани от мрежата...

Пресконференция по проект „Пъстро Етно“

Днес, 16.03.2017 г., в Община Хасковосе проведе встъпителна пресконференция и работна срещапо проект Пъстро етнофинансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0246 по процедура Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014 2020г. С презентацията, изготвена за събитията, може да се запознаете от прикачения документ. ...

Пресконференция по проект „Пъстро Етно“

Община Хасково Ви кани на: ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект Пъстро Етно финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0246 по процедура Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014 2020 г. Очакваме Ви в конферентната зала на 2 етаж, гр. Хасково, площад Общински № 1 на 16 Март, 2017...

Списък на класираните кандидат-потребители за социални услуги по проект "Шанс в дома" от процедура за подбор 27.02.2017 - 08.03.2017 г.

Списък на класираните кандидат-потребители за провеждане на индивидуална социална оценкапо проект BG 05M9OP001- 2.002-0275 ШАНС В ДОМА финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M90PO001-2.002 НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ, съгласно процедура за подбор на потребители 27.02.2017 - 08.03.2017г....

Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“ по реда на Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)

Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга Обществена трапезария по реда на Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА: На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18 и чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във връзка със...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МУЛТИМЕДИЕН ПРОДУКТ НА ТЕМА „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО“

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО обявява КОНКУРС за мултимедиен продукт на тема БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО посветен на 10 години членство на България в Европейския съюз Цел: Конкурсът има за цел да популяризира ролята на Европейския съюз в България сред младежите, чрез създаването на кратък видеоматериал с положително послание без ограничение на изразните средства. РЕГЛАМЕНТ Участници: ученици и младежи от 15 до 29...

Информационна работна среща на ОИЦ – Хасково с представители на медиите

На 10 март 2017 г. (петък), от 10.00 часа, в офиса на Областен информационен център Хасково, бул. България № 140, ет. 1, Бизнес Център II, ще се проведе информационна работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, по повод старта на националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ под мотото ЗАЕДНО за Европа. На събитието експертите на...