ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 17.10.2017 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе информационна среща в община Свиленград на тема:Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на общинска администрация, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО. Бе представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстояща за стартиране покана за подаване на проекти по ТГС...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 16.10.2017 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе информационна среща в община Хасково на тема:Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на общинска администрация, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО. Бе представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР. Бяха представени и други налични възможности по национални и европейски...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 13.10.2017 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе информационна среща в община Стамболово на тема:Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на общинска администрация, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО. Бе представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстояща за стартиране покана за подаване на проекти по ТГС...

Конкурс за социален работник по проект "Приеми ме 2015" (ОЕПГ с ИРМ Димитровград)

Конкурс за социален работник по проект Приеми ме 2015 (ОЕПГ с ИРМ Димитровград) Oбщина Хасково в качеството си на община доставчик на социална услуга Приемна грижа и партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект Приеми ме 2015 - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура за директно предоставяне...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 12.10.2017 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе информационна среща в община Тополовград на тема:Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на общинска администрация, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО. Бе представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстояща за стартиране покана за подаване на проекти по ТГС...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 11.10.2017 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе информационна среща в община Ивайловград на тема:Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на общинска администрация, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО. Бе представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстояща за стартиране покана за подаване на проекти по ТГС...

Община Хасково подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по проект „Равни в старта”

На 03.10.2017г. бе подписан договор № БС-33.16-2-012/ 03.10.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по проект Равни в старта, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът ще се осъществи от Община Хасково, като се предвижда дейностите да бъдат реализирани в осем детски градини на територията на град Хасково. Проект Равни в старта има за цел...

ОИЦ–ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 16.10.2017 г. (понеделник) от 11:00 ч. в офиса на Областен информационен център, гр. Хасково, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема:Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата е насочена към представители на общински администрации, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО от област Хасково. Ще бъде представена информация за...

ОИЦ–ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 24.10.2017 г. (вторник) от 10:30 ч. в Градска библиотека Пеньо Пенев, гр. Димитровград, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема:Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата е насочена към представители на културни и образователни институции, доставчици на социални услуги и НПО от област Хасково. Ще бъде представена информация за процедура...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 09.10.2017 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе информационна среща в община Любимец на тема: Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на общинска администрация, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО. Бе представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстояща за стартиране покана за подаване на проекти по...