Конкурс за социален работник по проект "Приеми ме 2015" (ОЕПГ Димитровград)

Oбщина Хасково в качеството си на община доставчик на социална услуга Приемна грижа и партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект Приеми ме 2015 - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 Приеми ме 2015, и на основание чл...

Национална среща по проекта „Приеми ме 2015“ потвърди качеството на приемната грижа като основен приоритет

Втората национална информационна среща отчете развитието на проекта Приеми ме 2015 до момента и набеляза предстоящите задачи. Проектът се изпълнява от прекия бенефициент Агенция за социално подпомагане (АСП), вече в партньорство със 149 общини. Проектът стартира на 01.12.2015 г., а социалната услуга приемна грижа - от 01.01.2016 г., в партньорство с 82 общини от 28-те области на страната, а след 01.11...

Одобрени потребители по проект "Осигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково"

СПИСЪКА НА ОДОБРЕНИТЕ ЛИЦА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В УСЛУГАТА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА 02.05.17 Г. МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ....

"Европейските стълби" пред ПМГ "Акад. Боян Петканчин", гр. Хасково

По повод 10 години от присъединяването на България към Европейския съюз, стълбите пред ПМГ Акад. Боян Петканчин, гр. Хасково, вече имат нов облик. Те бяха оцветени в цветовете на Европейското знаме и на тях бяха изписани по реда на приемането им всички имена на държавите-членки. Тази уникална визия е дело на учениците от ПМГ, техните ръководители Гергана Атанасова и Христина Пецова, и екип на Областен информационен...

Конкурс за мултимедиен проект „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО“ НАГРАЖДАВАНЕ

На 25 април денят, в който през 2005 г. България подписва договора за присъединяване на страната ни към Европейския съюз, се проведе награждаването на участниците в Конкурса за мултимедиен проект БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО. Конкурсът е обявен от Областен информационен център Хасково и е част от Националната инициатива на мрежата от 28 информационни центъра в България ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА. В него младите...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ДИМИТРОВГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 11.04.2017 г. (вторник), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Димитровград публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата бе насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми. Бе представена информация по повод 60-та годишнина от Римските договори, 10 години членство на...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ СТАМБОЛОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 10.04.2017 г. (понеделник), Областен информационен център гр. Хасково проведе в община Стамболово публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата бе насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми. Бе представена информация по повод 60-та годишнина от Римските договори, 10 години членство на...