ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 19.10.2017 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе информационна среща в община Минерални бани на тема:Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на общинска администрация, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО. Бе представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстояща за стартиране покана за подаване на проекти по...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 20.10.2017 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе информационна среща в община Маджарово на тема:Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на общинска администрация, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО. Бе представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстояща за стартиране покана за подаване на проекти по ТГС...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 18.10.2017 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе информационна среща в община Харманли на тема:Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на общинска администрация, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО. Бе представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстояща за стартиране покана за подаване на проекти по ТГС...

Пресконференция по проект "Равни в старта"

Община Хасково Ви кани на: ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект РАВНИ В СТАРТА финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ от Центъра за образователна интеграция на децата и етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/, Договор №БС-33.16-2-012/03.10.2017г; ОЧАКВАМЕ ВИ в конферентната зала на 2 етаж, гр. Хасково, площад Общински № 1 на 24 октомври 2017 г. (вторник) от 12:00 часа За повече информация: Катя Терзиева - Гл...

Класиране на кандидати за заемане на длъжността „социален работник“ в Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ)

Класиране на кандидати за заемане на длъжността социален работник в Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ) ИРМ Димитровградпо Проект Приеми ме 2015 - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд...

Допуснати кандидати при провеждане на процедура за набиране и подбор на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ)

СПИСЪКна допуснатите кандидатипри провеждане на процедура за набиране и подбор на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ)подкрепящ утвърдените приемни семейства на територията на Област Хасково - в прикачения файл. Интервю и практически изпит ще се проведе на 20.10.2017 от 10:00 ч. в стая 315 в Община Хасково. ...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 17.10.2017 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе информационна среща в община Свиленград на тема:Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на общинска администрация, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО. Бе представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстояща за стартиране покана за подаване на проекти по ТГС...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 16.10.2017 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе информационна среща в община Хасково на тема:Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на общинска администрация, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО. Бе представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР. Бяха представени и други налични възможности по национални и европейски...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 13.10.2017 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе информационна среща в община Стамболово на тема:Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на общинска администрация, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО. Бе представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстояща за стартиране покана за подаване на проекти по ТГС...

Конкурс за социален работник по проект "Приеми ме 2015" (ОЕПГ с ИРМ Димитровград)

Конкурс за социален работник по проект Приеми ме 2015 (ОЕПГ с ИРМ Димитровград) Oбщина Хасково в качеството си на община доставчик на социална услуга Приемна грижа и партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект Приеми ме 2015 - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура за директно предоставяне...