Успешно приключи изпълнението на проект "Независимост и толерантност в Европа /INTOEU/", финансиран по програма "Европа за гражданите"

Успешно приключи изпълнението на проект Независимост и толерантност в Европа /INTOEU/, финансиран по програма Европа за гражданите,Направление 2: Мярка 2.1 Побратимяване на градове Участие: Проектът позволи да бъдат събрани 178 граждани, от които 121 са от град Комотини (Гърция), 24 от град Визеу (Португалия), 33 от град Флоренция (Италия). Място/Дати: Срещата се състоя в град Хасково, България от 06.09.2017 г. до...

Община хасково подписа споразумение за безвъзмездна финансова помощ с Европейската комисия

На 11.07.2017 година, Изпълнителната агенция за образование,аудио-визия и култура към Европейската комисия, подписа договор за отпускане набезвъзмезда финансова помощ на Община Хасково за изпълнение на проект Независимост и толерантност в Европа /InToEU/ по програма Европа за гражданите,Мярка 2.2 Мрежи от градове. Проектът ще се изпълнява в партньорство с Община Визеу /Португалия/, Община Карловац /Хърватска/ и Община Комотини /Гърция/ . С изпълнението...