Община Хасково избра изпълнител на 4 кладенеца за питейна вода

Комисия на Община Хасково, с председател заместник-кмета Евгени Консулов, избра фирма, която да изгради 4 дублиращи кладенци за питейна вода в Северна вододайна зона. Комисията е във връзка с процедура за договаряне без обявление, заради създадена кризисна ситуация с водата на Хасково.Средствата са отпуснати с постановление на МС № 91 от 1 май 2017 година за финансиране на обект Допълнително аварийно водоснабдяване на гр...

9-ти блок в Хасково с разрешение за ползване след ремонт по Националната програма за енергийна ефективност 

Държавна приемателна комисия днес се събра за да подпише разрешение за ползване на 9-ти по ред блок в Хасково, ремонтиран по Националната програма за енергийноа ефективност. Живеещите в сградата на улиците Дунав 32 и 1 май 9 изразиха задоволството си от работата на строителите и посочиха, че те дори се съобразили с техни претенции. Преди дни в Хасково валя обилен дъжд, който е бил като тест...

Ефективно  управление на разходите на Oбщина Хасково води до нови обекти в капиталовата програма

Ефективното управление на разходите на община Хасково прави възможно включването на нови обекти в капиталовата програма на Общината, съобщи днес на пресконференция заместник-кметът Евгени Консулов. Промените предстои да бъдат обсъдени и гласувани от Общинския съвет. Допълнителните средства са от спестени разходи за електричество- Общината е една от първите, която излезе на свободния пазар. Предоговорени са по-ниски лихви на взет преди години заем, което също освобождава финансов...

Комисия от Община Хасково избра изпълнителя на ремонта на ПГДС след проведена обществена поръчка

Комисия от Oбщина Хасково с председател заместник кмета Евгени Консулов отвори ценовите оферти на 8 фирми участващи в обявена обществена поръчка за ремонта на две сгради на ПГДС Цар Иван Асен II. При максимално допустима цена според условията на поръчката от 1 110 012,20 лв. най-ниската предложена цена от фирмите е 776720,66 лв. В приложената таблица можете да видите имената на фирмите и предложените...

Община Хасково подписа договора за ремонт на стадион „Хасково“, срокът за обновяването е 60 дни

До 60 дни Хасково трябва да има обновен градски стадион, това става ясно от подписаният договор между Общината и изпълнителя на проекта Одесос строй. Срокът започва да тече от днес, 14 юни 2017 година. В случай на неизпълнение на договора фирмата дължи неустойка 1 % на ден от сумата по договора, която е 532988 лева. Ремонта предвижда подмяна на тревното покритие на терена и изграждане на...

КОРЗ и Общинска полиция започват проверка на вида на изхвърлените отпадъци

КОРЗ и Общинска полиция започват проверка на вида на изхвърлените отпадъци във връзка със зачестили случаи с изхвърлени производствени отпадъци в контейнерите за битови отпадъци, което е недопустимо и неразрешено. Така се създават затруднения при обслужването на съдовете, получава се нерегламентирано замърсяване и запълване свободния обем, предназначен за събиране на битовата смет. Общинското звено КОРЗ и Общинска полиция ще извършват необходимите проверка за контрол за недопускане...

Конкурс за длъжността Секретар на община Хасково

О Б Я В Л Е Н И Е Община Хасково, пл.Общински № 1, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЧР-54/18.05.2017г. на Кмета на Община Хасково ОБЯВЯВА КОНКУРС Конкурс за длъжността Секретар на община Хасково 1.Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са: - образование: висше, магистър; - професионален опит: 5...

Община Хасково ще пръска в лесопарк "Кенана" срещу вредители

Община Хасково изпрати писмо до Браншовия пчеларски съюз в Хасково с предупреждение, че ще бъде извършено пръскане на дъбовите насаждения в лесопарк Кенана срещу вредители - листоврътка. Препаратите са биологичен и ще бъде разпръсквани от въздуха. Пръскането ще бъде извършено от 15 до 19 май в зависимост от метеорологичните условия. Ще бъдат използвани препаратите Димилин 480 СК и Акаризин. Препаратите са безвредни за хората и пчелите...

„Тролейбусен транспорт“ ЕООД Хасково пуска автобуси в събота и неделя заради автомобилно състезание

Тролейбусен транспорт ЕООД Хасково уведомява пътниците по линиите на тролеите, че на 13 май от 10.30 ч. до 18.30 часа и на 14 май от 8.00 до 15.30 часа тролейбусите по линии 108 и 208 няма да се движат заради автомобилно състезание. За пътуващите на 13 май е осигурен автобус, потеглящ от ЗММ в 10.00 часа на всеки кръгъл час до...