Покана за участие в изпълнението на Програма ПУНПТ

СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария към МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО отправя ПОКАНА към неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза, целевa групa: ромска общност на територията на област Хасково. Процедура за подбор на неправителствени организации Основни параметри за работа по съответния компонент от...

Кметът Добри Беливанов се срещна с участници от клуб „Гражданско образование“ от ФСГ

Кметът Добри Беливанов се срещна с участници от клуб Гражданско образование от ФСГ Атанас Буров. Учениците са от 8 до 11 клас и за втора поредна година имат допълнителни часове по гражданско образование. Кметът ги запозна с работата на общинска администрация. Младите хора изразиха задоволството си от започналите реконструкции в кварталите Бадема, Орфей,района зад ОУ Иван Рилски и ул.Атон, където ще има освен...

Община Хасково от днес приема фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Общината по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020

Община Хасково от днес приема фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Общината по Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР 2014-2020. Видовете проектни идеи които могат да бъдат подавани са по следните групи дейности : социална инфраструктура/ социални жилища, центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата/, културна инфраструктура и енергийна...

Кметът Добри Беливанов се срещна с представители на бизнеса

Кметът на община Хасково Добри Беливанов прие в кабинета си представители на бизнеса от Турция. Търговският оборотмежду българия и Турция е около 4,5 милиарда долара годишно нашата цел е поне да го удвоим, това заяви Осман Ак председател на Турско българския бизнес съвет от Истанбул, Турция. Той бе придружаван от Ялчин Егемен, който е собственик на холдинг инвестирал от 27 години в България. Кметът...

Кметът Добри Беливанов участва в среща с бизнеса, дипломати и представители на държавни институции организирана от ХТПП

Кметът на Община Хасково Добри Беливанов участва в среща с представители на бизнеса, дипломати и представители на държавни институции организирана от ХТПП. Срещата се организира за 23-ти път. Официален гост на събитието бе заместник министъра на труда и социалната политика Султанка Петрова. Кметът приветства присъстващите и им пожела ползотворно сътрудничество. В участваха още кметовете наДимитровград, Минерални бани и Първомай. Сред гостите на срещата бяха посланиците на...

Анкетен формуляр за проучване на потребностите на работодателите от работна сила в областта

Проучване за потребностите на бизнеса от работна сила в 28-те области в България стартира Агенцията по заетостта, съвместно с Комисиите по заетост към Областните управители. Целта е работодателите да отразят в анкетен формуляр директно мнение и информация за търсените от тях професии, специалисти, работници и разбира се, за техните характеристики. Крайният срок за участие е 28 февруари, 2018 г. Проучването се извършва онлайн чрез електронен анкетен...

Кметът Добри Беливанов внесе сигнал до Окръжна прокуратура и Областния управител относно решения на Общински съвет

Кметът Добри Беливанов внесе сигнал до Окръжна прокуратура и Областния управител относно решения на Общински съвет Хасково. В Сигналът до областния управител се казва Съгласно чл.45, ал.4 от ЗМСМА, Вие в качеството си на Областен управител упражнявате контрол за законосъобразност върху актовете на общинските съвети, с оглед на което Ви сезирам с настоящия сигнал за допуснати съществени нарушения както на материалния закон, така...

Община Хасково проведе информационна среща относно Програмата за Енергийна ефективност на многофамилни жилища, финансирана по ОП “Региони в растеж”

Община Хасково проведе информационна среща с граждани относно Програмата за Енергийна ефективност на многофамилни жилища финансирана по ОП Региони в растеж. За 2018 година по Програмата в Хасково трябва да бъдат усвоени 894 000 лева, съобщи заместник-кметът Велин Балкански. Процедурата за кандидастване бе разяснена от Надежда Иванова - директор дирекция Европейски и национални програми и проекти и екология и Гергана Камбурова - младши експерт Европейски програми...

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител за преминаване на държавна служба в Община Хасково за заемане на длъжността Директор на Дирекция “Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции” в Община Хасково

О Б Я В Я В А М: Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител за преминаване на държавна служба в Община Хасково за заемане на длъжността Директор на Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции в Община Хасково, длъжностно ниво съгласно КДА-6, ръководно ниво 6Б. при следните условия: І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на...