15 идейни проекта кандидатстват за парк до ДНА

15 идейни проекта кандидатстват за парк до ДНА 15 идейни проекта са подадени за изграждане на парк до ДНА. Днес комисия с председател доцент д-р Елена Драгозова започна оценка на подадените проекти в закрито заседание. Доцент д-р Драгозова е преподавател в Лесотехническия университет, специалист ландшафтна архитектура. В комисията са още архитект Иван Бакалов, Стефан Стайков урбанист, главен експерт в МРРБ, Благой Петков, урбанист, главен експерт в...

Община Хасково обявява свободни работни места за сезонни работници в почивна база "Смокините"

Община Хасково обявява свободни работни места за сезонни работници в почивна база Смокините Търсят се камериерки и работници кухня, осигурени са нощувки и храна. За повече информация на телефони: 038 66 41 15 и 0888 82 04 53...

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: „Директор на Дирекция “Администрация и правно-нормативно обслужване” в Община Хасково.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: Директор на Дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване в Община Хасково....

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: „Директор на Дирекция “Икономика и стопански дейности , управление на общинската собственост” в Община Хасково.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: Директор на Дирекция Икономика и стопански дейности , управление на общинската собственост в Община Хасково....

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: Началник на отдел „Архитектура, градоустройство и кадастър“, в Дирекция “АГСИ” при Община Хасково.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността: Началник на отдел Архитектура, градоустройство и кадастър, в Дирекция АГСИ при Община Хасково....

Открит конкурс по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост.

Открит конкурс по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за възлагане изпълнението на дейности: сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по БДС, добита от горски територии, общинска собственост в района на ОП Общинско лесничейство-гр.Хасково, ЛФ 2018 година, товарене, транспортиране до...

Стоянка Мутафова гостува в Хасково на 29 март

Актрисата Стоянка Мутафова ще бъде в Хасково на 29 март за да представи биографичната книга Добър вечер столетие мое. Автор е дъщеря й Мария Грубешлиева. Стоянка Мутафова ще бъде в Хасково по покана на кмета Добри Беливанов. Срещата с почитателите на актрисата е от 19 часа в залата на ДКТ Иван Димов, входът е свободен....

Над 1100 танцьори събира Петият фестивал „ Хайдушка софра“

Повече от 1100 танцьори ще представят български хора в зала Дружба утре 24 март в рамките на петото издание на фестивала Хайдушка софра. Заявки за участие са подали 53 любителски самодейни състава, сред тях са и 5 детски. Юбилейното издание на Хайдушка софра ще започне в 9 часа със шествие от пл. Свобода по пешеходната централна зона на града, покрай ДКТ Иван Димов, по бул...

Обявление за провеждане на конкурс по Кодекса на труда за длъжността "Организатор, реклама и дизайн" в ОП "Туристически информационен център" към община Хасково

Обявление за провеждане на конкурс по Кодекса на труда за длъжността Организатор, реклама и дизайн в ОП Туристически информационен център към община Хасково моля изтеглете прикачените файлове:...