Обособена позиция 3

УЛ.ГЕОРГИ КИРКОВ 56-66, гр.Хасково Архитектурно заснемане: - Вход А,Вход А (2 част) - Вход Б,Вход В,Вход Д Доклад ЕЕ, сертификат, резюме Доклад конструктивно обследване Технически паспорт БУЛ. ИЛИНДЕН 24-30, гр.Хасково Архитектурно заснемане - 1 Архитектурно заснемане - 2 Доклад ЕЕ, сертификат, резюме Доклад конструктивно обследване Доклад общо обследване Технически паспорт БУЛ.ИЛИНДЕН 32-38, гр.Хасково Архитектурно заснемане - 1 Архитектурно...

Обособена позиция 2

БЛОК №20, кв. ОРФЕЙ, гр. ХАСКОВО Доклад за резултатите отКонструктивното обследване Доклад от обследване за ЕЕ Резюме на доклад от обследване за ЕЕ Сертификат Технически паспорт Доклад технически характеристики - 1 Доклад технически характеристики - 2 Архитектурно заснемане БЛОК №6, кв. ОРФЕЙ, гр. ХАСКОВО Доклад за резултатите от Конструктивното обследване -1 Доклад за резултатите от Конструктивното обследване -2 Доклад за резултатите от обследване - 1 Доклад...

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково

Изготвена документация по фаза 1 от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково по обособени позиции съгласно Договор №249/08.09.2015г. за Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1, т. (1-5) и ал.2 ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на...