Експерти от Областен информационен център – Хасково ще посетят общините Ивайловград, Любимец и Харманли

Областен информационен център На 23.03.2017 г. експерти от Областен информационен център Хасково ще посетят общините Ивайловград, Любимец и Харманли, където ще проведат срещи с представители на образователните институции. Целта е да се подготви провеждане на публични информационни събития с млади хора за запознаване с актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти на младите хора, честването на трите годишнини, отбелязвани от мрежата от...

Експерти от Областен информационен център – Хасково ще посетят общините Минерални бани, Стамболово и Маджарово,

Областен информационен център На 21.03.2017 г. експерти от Областен информационен център Хасково ще посетят общините Минерални бани, Стамболово и Маджарово, където ще проведат срещи с представители на образователните институции. Целта е да се подготви провеждане на публични информационни събития с млади хора за запознаване с актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти на младите хора, честването на трите годишнини, отбелязвани от мрежата...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МУЛТИМЕДИЕН ПРОДУКТ НА ТЕМА „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО“

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО обявява КОНКУРС за мултимедиен продукт на тема БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО посветен на 10 години членство на България в Европейския съюз Цел: Конкурсът има за цел да популяризира ролята на Европейския съюз в България сред младежите, чрез създаването на кратък видеоматериал с положително послание без ограничение на изразните средства. РЕГЛАМЕНТ Участници: ученици и младежи от 15 до 29...

Информационна работна среща на ОИЦ – Хасково с представители на медиите

На 10 март 2017 г. (петък), от 10.00 часа, в офиса на Областен информационен център Хасково, бул. България № 140, ет. 1, Бизнес Център II, ще се проведе информационна работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, по повод старта на националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ под мотото ЗАЕДНО за Европа. На събитието експертите на...

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВОВ /съгласно прикачения файл/...

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността Експерт Информационно обслужване и услуги, са приложени списъци на недопустинати и допуснати до явяване на тест за длъжността експерт ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО. Тестът ще се проведе на 28.02.2017 г. от 10:00 ч. в централната сграда на Община Хасково, ет. 3...

Конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в ОИЦ – гр. Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на експерт Информационно обслужване и услуги в Областен информационен център (ОИЦ) гр. Хасково, при следните условия: Минимални изисквания: висше образование, степен бакалавър; професионален опит: минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинга, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове и/или по други програми, опит в предоставянето на информационни...

Информационна работна среща на ОИЦ – Хасково с представители на медиите

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 22 декември 2016 г. в офиса на Областен информационен център Хасково се проведе информационна работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, на която бе представен отчет за дейността на ОИЦ Хасково и предстоящите процедури по Оперативните програми, съгласно Индикативните годишни работни програми за 2017 г....

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 20.12.2016 г. в залата на НЧ Развитие-1882 гр. Симеоновград, Областен информационен център гр. Хасково проведе информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата бе насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата бяха представени процедура...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА МАДЖАРОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 19.12.2016 г. в залата на НЧ Н. Й. Вапцаров-1961 гр. Маджарово, Областен информационен център гр. Хасково проведе информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017г.. Срещата бе насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата бяха представени...