РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността Експерт Информационно обслужване и услуги, са приложени списъци на недопустинати и допуснати до явяване на тест за длъжността експерт ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО. Тестът ще се проведе на 28.02.2017 г. от 10:00 ч. в централната сграда на Община Хасково, ет. 3...

Конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в ОИЦ – гр. Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на експерт Информационно обслужване и услуги в Областен информационен център (ОИЦ) гр. Хасково, при следните условия: Минимални изисквания: висше образование, степен бакалавър; професионален опит: минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинга, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове и/или по други програми, опит в предоставянето на информационни...

Информационна работна среща на ОИЦ – Хасково с представители на медиите

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 22 декември 2016 г. в офиса на Областен информационен център Хасково се проведе информационна работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, на която бе представен отчет за дейността на ОИЦ Хасково и предстоящите процедури по Оперативните програми, съгласно Индикативните годишни работни програми за 2017 г....

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 20.12.2016 г. в залата на НЧ Развитие-1882 гр. Симеоновград, Областен информационен център гр. Хасково проведе информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата бе насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата бяха представени процедура...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА МАДЖАРОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 19.12.2016 г. в залата на НЧ Н. Й. Вапцаров-1961 гр. Маджарово, Областен информационен център гр. Хасково проведе информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017г.. Срещата бе насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата бяха представени...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 16.12.2016 г. в залата на НЧ Заря-1957 с. Минерални бани, Областен информационен център гр. Хасково проведе информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата бе насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата бяха представени...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 14.12.2016 г. в залата на НЧ Просвета-1870, гр. Свиленград, Областен информационен център гр. Хасково проведе в информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата бе насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата бяха представени...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 15.12.2016 г. в залата на НЧ Братолюбие-1884 гр. Любимец, Областен информационен център гр. Хасково проведе информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата бе насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата бяха представени процедура...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 15.12.2016 г. в залата на НЧ Пробуда 1914 гр. Ивайловград, Областен информационен център гр. Хасково проведе информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата бе насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата бяха представени...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО На 13.12.2016 г. в залата на НЧ Христо Ботев-1926, с. Стамболово, Областен информационен център гр. Хасково проведе информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020 г. и ИГРП на оперативните програми за 2017 г.. Срещата бе насочена към представителите на културните институции и местната власт и заинтересовани институции в област Хасково. На срещата бяха...