Обява относно „Спортист на 2016 г."

В срок до 25.11.2016 година всички юридически лица /физически лица, спортни клубове и др./, могат да подадат заявления за Спортист на 2016 година на Община Хасково, като предложат и опишат успехите на определеното лице в Заявление - Анкетна карта по образец, заведено в Деловодството на Община Хасково. Заявлението може да изтеглите от прикачения файл....