Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Главен счетоводител в Община Хасково

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Главен счетоводител в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър 2. Професионална област, по която е придобито образованието: Социални, стопански и...

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Началник отдел „Европейски и национални програми и проекти” в Община Хасково

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Началник отдел Европейски и национални програми и проекти в Дирекция Европейски и национални програми и проекти и екология в Община Хасково. 1. Изисквана минимална...

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Началник отдел “Екология” в Община Хасково

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Началник отдел Екология в Дирекция Европейски и национални програми и проекти и екология в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър...

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността “Старши юрисконсулт” в Община Хасково

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Старши юрисконсулт в отдел Правно-нормативно обслужване, Дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование: магистър 2. Специалност...

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция “Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост” в Община Хасково

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Директор на Дирекция Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост в Дирекция Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост в Община Хасково...

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция “Администрация и правно-нормативно обслужване” в Община Хасково

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Директор на Дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване в Дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование: магистър...

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция “Финансово-счетоводни дейности и бюджет” в Община Хасково

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Директор на Дирекция Финансово-счетоводни дейности и бюджет в Дирекция Финансово-счетоводни дейности и бюджет в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование: магистър...

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция „Европейски и национални програми и проекти, екология“ в Община Хасково

О Б Я В Л Е Н И Е За провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС За държавен служител за заемане на длъжността Директор на Дирекция Европейски и национални програми и проекти, екология в Община Хасково. Изисквана минимална степен на завършено образование: висше-магистър Професионална област, по която...

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Секретар на община в Община Хасково

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Секретар на община в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование: магистър 2. Професионална област, по която е придобито образованието: няма изискване...

Допуснати и недопуснати до интервю кандидати за заемане на длъжността "главен експерт и старши експерт обществени поръчки"

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността главен експерт и старши експерт обществени поръчки в сектор Обществени поръчки може да окриете в прикачените документи отдолу....