Заповед за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността Директор на дирекция „Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост“

Заповед за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността Директор на дирекция Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост...

Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Правно – нормативно обслужване“ в Община Хасково

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел Правно нормативно обслужване в Дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване, Община Хасково - в прикачения файл....

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на общинска детска градина

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап, интервю-събеседване, на конкурс за заемане на длъжността Директор на общинска детска градина в прикачения файл....

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция „Общинска Данъчна Дирекция „ в Община Хасково

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция Общинска Данъчна Дирекция в Община Хасково - в прикачения файл....

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Екология“ в Община Хасково

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел Екология в Община Хасковов Дирекция Европейски и национални програми и проекти,екология в Община Хасково - в прикачения файл....

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „ГРАОН“ в Община Хасково

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел ГРАОН в Община Хасково в Дирекция Хуманитарни дейности и обслужване на населението в Община Хасково - в прикачения файл....