Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Правно – нормативно обслужване“ в Община Хасково

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел Правно нормативно обслужване в Дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване, Община Хасково - в прикачения файл....

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на общинска детска градина

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап, интервю-събеседване, на конкурс за заемане на длъжността Директор на общинска детска градина в прикачения файл....

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция „Общинска Данъчна Дирекция „ в Община Хасково

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция Общинска Данъчна Дирекция в Община Хасково - в прикачения файл....

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Екология“ в Община Хасково

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел Екология в Община Хасковов Дирекция Европейски и национални програми и проекти,екология в Община Хасково - в прикачения файл....

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „ГРАОН“ в Община Хасково

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел ГРАОН в Община Хасково в Дирекция Хуманитарни дейности и обслужване на населението в Община Хасково - в прикачения файл....

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността “началник отдел” на отдел “Правно-нормативно обслужване” в Община Хасково

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността началник отдел на отдел Правно-нормативно обслужване, Дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър 2. Специалност...

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на Общинска детска градина

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап, писмен изпит решаване на тест, на конкурс за заемане на длъжността Директор на Общинска детска градина - В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ....