Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“, Дирекция „Администрация и правно-нормативно обслужване“ в Община Хасково

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Старши юрисконсулт в отдел Правно-нормативно обслужване, Дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване в Община Хасково ...

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел “Контрол и събиране на местни данъци и такси”, Дирекция „Общинска данъчна Дирекция“ в Община Хасково

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел Контрол и събиране на местни данъци и такси, Дирекция Общинска данъчна Дирекция в Община Хасково...

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция “Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост” в Община Хасково

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост в Община Хасково...

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция “Администрация и правно-нормативно обслужване” в Община Хасково

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване в Община Хасково...

Свободно работно място за длъжността „логопед“

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИС УВРЕЖДАНИЯ МАРИНА ОБЯВЯВА свободно работно място за длъжността логопед на пълен работен ден Място на работа- Дневен център за деца и младежи с уврежданияМарина, гр. Хасково, ул.Славянска 52 Кратко описание на длъжността - оказва помощ на деца със забавяне в езиково-говорното развитие или нарушения в комуникацията, предизвикани от различни причини. Работи за развиване на комуникативни способности на детето, формиране...

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ  КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ШОФЬОР" В ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - ХАСКОВО

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ШОФЬОР В ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - ХАСКОВО СПОРЕД ПОСТИГНАТИЯ БРОЙ ТОЧКИ НА ИНТЕРВЮТО (11 ВЪПРОСА С МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ - 99) ...

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността: „Секретар на община в Община Хасково“

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание Заповед №1548/25.10.2017г. на Кмета на Община Хасково, чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността: Секретар на община в Община Хасково І. Минимални и...

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността: “Старши юрисконсулт” в Община Хасково“

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание Заповед №1547/25.10.2017г. на Кмета на Община Хасково, чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността: Старши юрисконсулт в отдел Правно-нормативно обслужване, Дирекция Администрация и...

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността: „Директор Дирекция “Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост” в Община Хасково“

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание Заповед № 1549/25.10.2017г. на Кмета на Община Хасково, чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността: Директор Дирекция Икономика и стопански дейности, управление на...