Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността: „Секретар на община в Община Хасково“

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание Заповед №1827/13.12.2017г. на Кмета на Община Хасково, чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността: Секретар на община в Община Хасково І. Минимални и...

Заповед за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността: Директор на дирекция „Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост“

Заповед за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността: Директор на дирекция Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост...

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция за длъжността: Директор на дирекция „Администрация и правно-нормативно обслужване“

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция за длъжността: Директор на дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване ...

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция за длъжността: Директор на дирекция „Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост“

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция за длъжността: Директор на дирекция Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост...

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността „Директор Дирекция “Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции” в Община Хасково“

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание Заповед №1717/27.11.2017г. на Кмета на Община Хасково, чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността: Директор Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции в Община...

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността „Началник отдел “Архитектура, градоустройство и кадастър“ в Община Хасково

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание Заповед №1718/27.11.2017г. на Кмета на Община Хасково, чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността: Началник отдел Архитектура, градоустройство и кадастър , Дирекция Архитектура,градоустройство...

Обява за работа-Логопед

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА- ХАСКОВО търси да назначи: ЛОГОПЕД Изисквания: - висше образование : бакалавър- Специален педагог; магистър- Логопед - нагласа за работа с уязвими групи; - трудов стаж и опит по специалността; - компютърна грамотност (работа с Microsoft Office); - комуникативност; - мотивация за работа в екип. Предлагаме: - вътрешно въвеждащо обучение; - ясно регламентирани трудови правоотношения; - възможност за развитие и допълнителна квалификация; -...