Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю, за длъжността:  „Секретар на община“ в  Община Хасково.

Прикачени файлове