Прекратяване на конкурс за длъжността: Директор на дирекция „Администрация и правно-нормативно обслужване“

Прикачени файлове