Прекратяване на конкурс за длъжността: „Секретар на община“ в Община Хасково

Прикачени файлове