Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Секретар на Община Хасково в Община Хасково