Обособяване на поземлен имот № 77195.208.5 в местността „Увата“, в землището на гр. Хасково за изграждане на магазини, складове за промишлени стоки и гаражи за обществено обслужване...