Предприятие за производство на тестени и сладки изделия в ПИ 77195.731.295 по КК на град Хасково.