„Склад за съхранение, заготовка и търговия на черни и цветни метали на едро и дребно“в ПИ № 77195.741.102, гр.Хасково